Vriendenstichting Antroposofisch Centrum Haarlem

Van Dam Huis
Fondsenwerving
Gift aftrekbaar
Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem

Doelstelling

De antroposofische vereniging in Haarlem heeft jarenlang haar activiteiten gehad aan het Floraplein. Medio 2018 heeft de verhuizing plaatsgevonden naar de nieuwe locatie, het Van Dam Huis aan het Prinsen Bolwerk. Daar heeft het een mooi plaats gekregen te midden van de antroposofische initiatieven op het gebied van de geneeskunde, het therapeuticum, het consultatiebureau voor ouder- en kindzorg en het antroposofisch verenigingsleven.

De antroposofische geneeskunde gaat uit van de gehele mens en artsen en therapeuten willen hier zorgvuldig mee omgaan. Dat betekent echter wel dat de huisartsen relatief kleinere praktijken hebben ten opzichte van de regulier werkende collega’s en dus ook minder inkomsten. Voor de therapeuten geldt dat hun inkomen voor een deel afhankelijk is van wat zorgverzekeraars vergoeden. Omdat dit vaak uit de aanvullende polis moet, met beperkte dekking, zijn de tarieven ook gematigd. Daarbij wordt er meer tijd dan gebruikelijk voor de behandeling uitgetrokken.

De Vriendenstichting gelooft dat het samenbrengen en concentreren van deze activiteiten op één plek bijdraagt aan haar doelstelling, namelijk het bevorderen van het antroposofisch werk in Haarlem en omgeving. Door uw bijdrage laat u zien dat u dit waardeert en dat u het belangrijk vindt dat dit blijft voortbestaan. Het nieuwe centrum zal de komende 50 jaar een goede basis zijn voor het antroposofisch werk in Haarlem. En u kunt het mede mogelijk maken!!

Het doel van de stichting is:

2.1

  1. het bevorderen en mogelijk maken van de uitoefening van gezondheidszorg in ruime zin en antroposofische geneeskunde in het bijzonder, geïnspireerd door daarbij horende geesteswetenschappelijke inzichten;
  2. het bevorderen en initiëren van het antroposofisch werk in Haarlem en omstreken, onder meer door het geven en/of ter beschikking stellen van informatie, voorlichting en literatuur over het antroposofische gedachtengoed en het organiseren en verzorgen van daarmee samenhangende voordrachten en bijeenkomsten;
  3. het verrichten van hetgeen met het onder a en b omschreven doel in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder het verschaffen en in stand houden van de nodige huisvesting en ruimtelijke voorzieningen.

2.2 De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met gebruikmaking van haar vermogen en voorts met alle wettelijke middelen die voor het bereiken van dat doel bevorderlijk kunnen zijn.

2.3 De stichting beoogt niet het maken van winst.

Aan de leden van het bestuur kan geen loon worden toegekend.

Bovenstaande doelen probeert het stichtingsbestuur te bereiken door waar mogelijk het antroposofisch werk te ondersteunen.

Gegevens

Prinsen Bolwerk 3B
2011 MA Haarlem
Telefoon: 023 5326469

Triodosbank:
NL43 TRIO 0198 0161 31

61917265KvK  
RSIN 854547538

Bestuur:

Mevrouw  V.M.P. Reijns, voorzitter
De heer R. van der Ploeg, secretaris / penningmeester, ln.no1713068693cgeol1713068693p@bob1713068693
Mevrouw N.M. Huizenga, lid

Beleidsplan en jaarverslagen

beleidsplan
jaarverslag 2018
jaarverslag 2019
jaarverslag 2020
jaarverslag 2021
jaarverslag 2022