Fondsenwerving

Van Dam Huis
Vriendenstichting Antroposofisch Centrum Haarlem
Gift aftrekbaar

Wat kunt u doen?

Voorop: elke bijdrage is vrijwillig en elke bijdrage is van harte welkom, ongeacht hoe groot of klein deze is. De artsen en therapeuten zullen niet weten of u een bijdrage hebt geleverd.
Of u wel of niet bijdraagt heeft geen invloed op uw behandeling.

Projecten 2022:

In de zaal van het Van Dam Huis een gerichte verlichting aanbrengen waardoor de tentoongestelde schilderijen, kunstwerken en prenten mooier belicht kunnen worden.
Om bij te dragen aan het milieu wordt er een daktuin gerealiseerd, waaraan de Vriendenstichting een belangrijke bijdrage wil leveren.
Daarnaast blijven er gelden nodig om de lopende activiteiten te blijven bekostigen.

Periodieke gift

Voor een periodieke schenking is geen notariële akte meer nodig. Als schenker kunt u op deze manier, in het hoogste belastingtarief, met dezelfde middelen het tweevoudige te schenken.
Legaat.
U kunt in uw testament een schenking opnemen aan de Vriendenstichting. In overleg met het bestuur kunt u aan deze schenking voorwaarden verbinden.
Sponsoring
In bijzondere omstandigheden kunnen bedrijven of instellingen besluiten om ons te sponsoren. Neem hiervoor contact op met Bob van der Ploeg ln.no1721099021cgeol1721099021p@bob1721099021

LET OP! Wij hebben een ANBI status, uw giften zijn dan ook aftrekbaar.