Welkom bij het Van Dam Huis
Centrum voor antroposofie & gezondheidszorg

Het Van Dam Huis is een centrum in Haarlem waar verschillende organisaties met een antroposofische achtergrond samenwerken. Gezondheidszorg en maatschappelijke ontwikkeling ontmoeten elkaar hier. Het centrum is vernoemd naar Joop en Ellen van Dam, grondleggers van Gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem. Joop was bestuurslid van de Antroposofische vereniging en heeft velen geïnspireerd door zijn persoonlijke betrokkenheid, zijn verrassende manier van waarnemen en de heldere wijze waarop hij zijn bevindingen verwoordt. In het Van Dam Huis zetten we zijn werk voort.

Het Van Dam Huis is een bijzonder en vooral duurzaam en energiezuinig gebouw. Het biedt onderdak aan vier organisaties.

Agenda


Kijk op de website voor actuele data.
16 april 2024 - 31 mei 2024 00:00
6 juni 2024 10:30 - 12:00
Van 2024-02-01 tot 2024-06-06, de eerste donderdag van de maand
Tekening van het nieuwe Van Dam Huis
Waterverf

Over de organisatie

Het Therapeuticum is een gezondheidscentrum waarin huisartsen en therapeuten samenwerken. De reguliere, natuurwetenschappelijke geneeskunde vormt de basis van de zorg, verruimd met levensbeschouwelijke en spirituele gezichtspunten vanuit de antroposofie. De artsen en therapeuten hebben een reguliere vooropleiding en een aanvullende antroposofische opleiding gevolgd.

Huisartsen

Praktijk M. van Bree
Praktijk M. Christiaanse
Praktijk J. Peters
Praktijk C. Zwart

Therapieën

Over de organisatie

De Antroposofische Vereniging verenigt “mensen, die het zielenleven in de mens individueel en in de menselijke samenleving willen ontwikkelen op grondslag van de door Rudolf Steiner vertegenwoordigde geesteswetenschap, de antroposofie”. Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld. Het helpt u om midden in de wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding. De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.

Over de organisatie

Vanuit de antroposofische visie volgen de medewerkers van Bureau Ouder en Kindzorg de kinderen in hun groei en ontwikkeling. Zij bieden zorg op maat en geven voorlichting over vaccinaties. Het consultatiebureau ondersteunt ouders bij vragen over voeding en opvoeding. Tijdens het kinderspreekuur kunt u vragen over opvoeding en ontwikkeling stellen aan de jeugdarts.

Over de organisatie

Patiëntenvereniging De Keerkring brengt gebruikers van antroposofische gezondheidszorg bij elkaar. Het is een plaatselijke afdeling van de landelijke vereniging Antroposana. Ze verstrekt informatie via lezingen, workshops en een nieuwsbrief. De Keerkring beheert ook het Solidariteitsfonds, dat antroposofische zorg mogelijk wil maken voor wie minder draagkrachtig is.

Over de organisatie

De stichting heeft als doel:

Het bevorderen en mogelijk maken van de uitoefening van gezondheidszorg in ruime zin en antroposofische geneeskunde in het bijzonder, geïnspireerd door daarbij horende geesteswetenschappelijke inzichten;

Het bevorderen en initiëren van het antroposofisch werk in Haarlem en omstreken, onder meer door het geven en/of ter beschikking stellen van informatie, voorlichting en literatuur over het antroposofische gedachtengoed en het organiseren en verzorgen van daarmee samenhangende voordrachten en bijeenkomsten;

Het verrichten van hetgeen met het onder voorgaand omschreven doel in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder het verschaffen en in stand houden van de nodige huisvesting en ruimtelijke voorzieningen.

Over de organisatie

De Vriendenstichting gelooft dat het samenbrengen en concentreren van activiteiten op één plek bijdraagt aan haar doelstelling, namelijk het bevorderen van het antroposofisch werk in Haarlem en omgeving. Door uw bijdrage laat u zien dat u dit waardeert en dat u het belangrijk vindt dat dit blijft voortbestaan. Het nieuwe centrum zal de komende 50 jaar een goede basis zijn voor het antroposofisch werk in Haarlem. En u kunt het mede mogelijk maken!!

Nieuws
vanuit de organisaties

Veelgestelde vragen

Waarom de naam Van Dam Huis?

Het Van Dam Huis is vernoemd naar Joop en Ellen van Dam, de grondleggers van Gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem. Joop was eveneens bestuurslid van de Antroposofische vereniging. De term ‘huis’ schept een vriendelijke warme sfeer waarin iedereen welkom is.

Wat is antroposofie?

Antroposofie is een moderne maatschappelijke stroming, geïnspireerd op het werk van Rudolf Steiner. Een oefenweg die het geestelijke in ieder mens wil verbinden met het geestelijke in de wereld. De antroposofie komt tegemoet aan concrete vragen die het leven ons kan stellen en probeert die te beantwoorden door een innerlijke, meditatief-kunstzinnige verdieping.

De maatschappelijke impact van antroposofie is op veel gebieden herkenbaar. Tot de bekendste behoren het vrijeschoolonderwijs, de biologisch-dynamische landbouw en de antroposofische gezondheidszorg.

Voor meer informatie over antroposofie kunt u terecht in ons informatiecentrum of op www.antroposofie.nl

Kan ik bij het Van Dam Huis parkeren?

Er is zeer beperkte mogelijkheid tot parkeren voor bezoekers van het Van Dam Huis. Mindervaliden kunnen parkeren op de hiervoor aangegeven locatie direct naast het pand. De parkeerplekken op het naastgelegen terrein zijn helaas niet te gebruiken voor bezoekers van het Van Dam Huis. U kunt wel het terrein oprijden om iemand af te zetten en dan omdraaien om de auto elders te parkeren.

Op het Prinsenbolwerk kunt u betaald parkeren. Het station is op loopafstand (300m) en daar is ook een parkeergarage.

Download de flyer met een overzicht van de parkeermogelijkheden.

Hoe krijg ik contact met de organisatie?

In het Van Dam Huis zitten verschillende organisaties. Voor contact met deze organisaties kunt u kijken op de desbetreffende website. De links naar de websites staan bij de korte beschrijving van de organisaties op deze pagina.

Wie heeft het Van Dam Huis ontworpen?

Het Van Dam Huis is ontworpen door Yaike Dunselman van 9 graden architectuur. Het gebouw ligt midden in het groene bolwerk van Haarlem, tussen Huize Zocher, een 19e eeuwse villa met zorgappartementen en een moderne woonvilla. De kracht van het gebouw zit hem in zijn afstemming met de omliggende panden maar ook het organische vestigingslandschap. In het uiterlijk van Het Van Dam Huis zijn verschillende elementen uit Huize Zocher en de nieuwe villa terug te zien in vorm en materiaal gebruik. Het gebouw past hierdoor goed in de omgeving en laat ook een eigentijdse antroposofische uitstraling zien.

Van Dam Huis, klimaatneutraal?

Het Van Dam huis heeft een groenverklaring, dit betekent dat het een bijzonder duurzaam gebouw is. Zo maken we onder andere gebruik van zonne-energie en een warmtepomp voor onze energiehuishouding. Het is naar de hoogste maatstaven geïsoleerd en maakt gebruik van een inventief ventilatiesysteem. We zijn blij dat het is gelukt en vooral trots dat we een duurzame plek hebben kunnen creëren voor de toekomst in Haarlem.