Wanneer is uw gift aftrekbaar ?

Van Dam Huis
Vriendenstichting Antroposofisch Centrum Haarlem
Fondsenwerving

De Vriendenstichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Uw giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting.
Voorwaarden van de belastingdienst voor het aftrekken van gewone giften:

U doet de giften aan een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften

Uw gift is een periodieke gift als: