Stichting Het Solidariteitsfonds van de Keerkring

Het Solidariteitsfonds is een onderdeel van de Patiëntenvereniging De Keerkring.

Wij zijn een fonds dat jaren geleden in het leven is geroepen, toen bleek dat sommige antroposofische therapieën niet of niet volledig werden vergoed door diverse zorgverzekeringen. Dit voor o.a medicijnen, kunstzinnige therapie, euritmietherapie of ritmische massage (fysiotherapie).

Door met elkaar dit fonds te steunen met minimaal vijf euro per jaar kunnen we anderen- of u zelf- helpen om de gewenste therapie wel te ondergaan en vergoed te krijgen voor wie dit nodig heeft. Vijf euro per persoon, 10 euro voor gezin.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen hoeft u geen lid te zijn van de landelijke vereniging Antroposana en dus ook geen lid te zijn van de Patiëntenvereniging De Keerkring. De hoogte van de vergoeding is wel afhankelijk van de vraag of u ook donateur bent van het Solidariteitsfonds.

Indien u geen donateur bent geldt het volgende:

  1. Bij verwijzing door uw huisarts naar de antroposofische gezondheidszorg ontvangt u een vergoeding van 70% van de antroposofische therapieën die niet of niet volledig worden vergoed door diverse zorgverzekeringen. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 200,– per jaar per cliënt.
  2. Wanneer de huisarts een recept uitschrijft voor antroposofische medicijnen dan bedraagt deze vergoeding 70% van de antroposofische medicijnen die niet of niet volledig worden vergoed door zorgverzekeringen. De vergoeding voor antroposofische medicijnen bedraagt maximaal € 100,– per jaar per cliënt.

De vergoedingen voor een donateur zijn als volgt:

  1. Bij verwijzing door uw huisarts naar de antroposofische gezondheidszorg ontvangt u een vergoeding van 100% van de antroposofische therapieën die niet of niet volledig worden vergoed door diverse zorgverzekeringen. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 300,– per jaar per cliënt.
  2. Wanneer de huisarts een recept uitschrijft voor antroposofische medicijnen dan bedraagt deze vergoeding 100% van de antroposofische medicijnen die niet of niet volledig worden vergoed door zorgverzekeringen. De vergoeding voor antroposofische medicijnen bedraagt maximaal € 200,– per jaar per cliënt.

U hoeft dus geen lid te zijn van Antroposana of donateur van ons fonds. Op deze manier kunnen alle cliënten gebruik maken van de antroposofische zorg. Wel is het zo dat deze steun alleen bedoeld voor hen, die deze kosten niet zelf kunnen dragen.

Als u uw bijdrage nog niet hebt overgemaakt of u wilt donateur worden kunt u minimaal 5 euro overmaken op Triodosbank bankrekening  NL69 TRIO 0212 1005 48 t.n.v. St. het Solidariteitsfonds van de Keerkring, Haarlem. Graag ook duidelijk uw naam vermelden.

Omdat steeds meer verzekeringen gaan “bezuinigen”, is ons fonds van toenemend belang.

Als u nog vragen heeft kunt u mailen naar Roline van Pelser Berensberg, contactpersoon: moc.l1716605897iamg@1716605897melra1716605897ahsdn1716605897ofsti1716605897etira1716605897dilos1716605897 (evt 06-41515907 ná 17.00 uur).

Graag uw hulp!!

Bij voorbaat dank, het bestuur:
Roline van Pelser Berensberg, voorzitter
Marcel Bijkersma, penningmeester
Douwe van Dalen, secretaris
Aggie Adema- Huitema, afvaardiging vanuit bestuur De Keerkring

Wanneer en hoe een bijdrage van het Solidariteitsfonds aan te vragen?

Als er sprake is van:

* Verwijzing van een antroposofische arts en het gaat om een therapie of medicijn op antroposofische basis.
* U bent hiervoor niet voldoende verzekerd en u kan de therapie/medicatie niet of moeilijk zelf betalen.
* U heeft een afwijzing van de zorgverzekering voor deze therapie/medicatie, óf de arts/therapeut weet al dat therapie of medicijn niet vergoed zal worden door uw zorgverzekering.
* U bent al minimaal drie maanden donateur van het Solidariteitsfonds.
* Uw arts of therapeut heeft een aanvraagformulier wat u samen invult en ondertekent, dit stuurt u met  de eventuele afwijzing van de zorgverzekering naar Roline van Pelser Berensberg.
NB Het Solidariteitsfonds vergoedt maximaal 3 jaar achterelkaar maximaal €600 per patiënt.

Documenten:

Statuten Solidariteitsfonds.pdf
Uittreksel KvK – Stichting Het Solidariteitsfonds van de Keerkring.pdf
Beleidsplan Solidariteitsfonds.pdf
Jaarrekening Solidariteitsfonds 2022.pdf
Toelichting financiële jaarverslag Solidariteitsfonds 2022.pdf