Het Van Dam Huis krijgt een ‘groen’ dak!

Omdat wij in de huidige tijd allen ons steentje moeten en willen bijdragen aan het milieu vragen wij als bestuur van de stichting Vrienden van het Antroposofisch Centrum Haarlem (VACH) uw aandacht voor een nieuw project van het Van Dam Huis.

De realisatie van een “groendak”

Een groendak heeft vele voordelen die belangrijk zijn voor het Van Dam Huis en haar gebruikers en bezoekers.

  • Groene daken werken als een buffer bij regenval. De vegetatie houdt een deel van het water vast en geeft dit langzaam weer af.
  • Dankzij de vegetatie is het dak beschermt tegen UV-straling en weersinvloeden, dit verlengt de levensduur van het dak.
  • Een beplanting op het dak bevordert de biodiversiteit en trekt vogels, vlinders, bijen en andere insecten aan.
  • Een begroeid dak heeft behalve een isolerende werking ook een gunstige invloed op de omgevingstemperatuur. Het door de vegetatie opgeslagen water verdampt langzaam, en planten absorberen het zonlicht. Een voordeel vooral in steden in warme zomers.

Een deel van dit project wordt gefinancierd uit een gemeentelijke subsidie. Het andere deel zouden wij als Vrienden van het Van Dam Huis graag voor onze rekening nemen. Daarom vragen we u om een donatie, speciaal voor dit project.

Als dank schenkt het bestuur van de VACH alle donateurs een speciaal voor dit doel geschilderde aquarel. Een op het groene dak geïnspireerd prachtig werkje van 21 x 29 cm.

Uw gift kunt u overmaken op NL43 TRIO 0198 0161 31 ten name van Vrienden A.C. Haarlem onder vermelding van “Groendak” en uw adres. Dit in verband met het toezenden van de aquarel.

Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,

Vrienden Antroposofisch Centrum Haarlem (VACH)
Veronica Reyns, Bob van der Ploeg en Nienke Huizenga